Czytania z dnia

Partnerzy

 

SpacerWEB Michał Płachetka Fotografia Wnętrz i Wirtualne Spacery 3D

Polecane linki

Wyszukiwarka Biblijna (wersja beta)

1Krn, 26, 1-32


Zmiany odźwiernych i inne czynności lewickie

1 Co dotyczy zmian odźwiernych: z Korachitów był Meszelemiasz, syn Koracha, z synów Ebiasafa. 2 A Meszelemiasz miał synów: pierworodny Zachariasz, drugi Jediael, trzeci Zebadiasz, czwarty Jatniel, 3 piąty Elam, szósty Jochanan, siódmy Elioenaj. 4 I Obed-Edom miał synów: pierworodny Szemajasz, drugi Jozabad, trzeci Joach, czwarty Sakar, piąty Netaneel, 5 szósty Ammiel, siódmy Issachar, ósmy Peulletaj – tak mu Bóg błogosławił. 6 Także synowi jego, Szemajaszowi, urodzili się synowie, którzy długo sprawowali władzę w swoim rodzie, ponieważ byli dzielnymi mężami. 7 Synowie Szemajasza: Otni, Rafael, Obed, Elzabad i bracia jego Elihu i Semakiasz, dzielni mężowie. 8 Wszyscy oni byli z synów Obed-Edoma; oni, ich synowie i bracia, każdy dzielny i sposobny do służby: było ich, [synów] Obed-Edoma, sześćdziesięciu dwóch. 9 I Meszelemiasz miał synów i braci, dzielnych mężów, osiemnastu. 10  Także Chosa, z potomków Merariego, miał synów; Szimri został naczelnikiem, bo chociaż nie był pierworodnym, ojciec postawił go na czele [rodziny]; 11  drugi Chilkiasz, trzeci Tebaliasz, czwarty Zachariasz. Wszystkich synów i braci Chosy – trzynastu. 12  Spośród nich dobierano zmiany odźwiernych; przełożeni tych mężów na równi z braćmi swoimi byli zajęci przy obsłudze domu Pańskiego. 13  Ciągnęli losy o każdą bramę, zarówno mały, jak i wielki, według swoich rodów. 14  Dla Szelemiasza padł los [na bramę] od strony wschodniej. Potem ciągnęli los dla jego syna, Zachariasza, mądrego doradcy, i padł jego los na stronę północną. 15  Dla Obed-Edoma – na południową, a dla jego synów – na składy. 16  Dla [Szuppima] i Chosy na stronę zachodnią z bramą Szalleket, przy drodze wiodącej w gorę: straż naprzeciw straży. 17  Od wschodu sześciu lewitów, od północy codziennie czterech, od południa codziennie czterech i przy składach po dwóch. 18  Przy zachodniej kolumnadzie: czterej przy drodze, dwaj przy samej kolumnadzie. 19  Oto są zmiany odźwiernych spośród Korachitów i spośród synów Merariego. 20  Lewici, ich bracia, czuwali nad skarbcami domu Bożego i nad skarbcami rzeczy świętych. 21  Synowie Ladana byli Gerszonitami przez Ladana. A naczelnikami rodów [pochodzących od] Ladana Gerszonity byli Jechielici. 22  Synowie Jechiela: Zetam i brat jego, Joel, [mieli pieczę] nad skarbcami domu Pańskiego. 23  Spośród Amramitów, Jisharytów, Chebronitów i Uzzjelitów byli: 24  Szebuel, syn Gerszona, syna Mojżesza, nadzorca skarbcow. 25  A oto bracia, potomkowie Eliezera: jego syn, Rechabiasz, jego syn, Izajasz, jego syn, Joram, jego syn, Zikri, jego syn, Szelomit. 26  Ten to Szelomit i jego bracia zarządzali wszystkimi skarbcami rzeczy świętych, które ofiarowali: Dawid, naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy i dowódcy wojska. 27  To, co pochodziło z wojen i z łupów, poświęcili na utrzymanie domu Pańskiego. 28  I wszystko, co poświęcił Samuel „Widzący”, Saul, syn Kisza, Abner, syn Nera, Joab, syn Serui, oraz wszystko, co poświęcone, było pod opieką Szelomita i jego braci. 29  Z Jisharytów: Kenaniasz i synowie jego byli przeznaczeni do spraw zewnętrznych Izraela, jako urzędnicy i sędziowie. 30  Z Chebronitów: Chaszabiasz i bracia jego, tysiąc siedmiuset ludzi dzielnych, sprawowali nadzór nad Izraelem po drugiej stronie Jordanu, na zachód, we wszystkich sprawach Pańskich i w posłudze królewskiej. 31  Co do Chebronitów: Jeriasz był przełożonym Chebronitów dla pokolenia swego rodu; w czterdziestym roku panowania Dawida czyniono poszukiwania i znaleziono pośród nich dzielnych mężów w Jazer w Gileadzie, 32  braci jego, dwa tysiące siedmiuset ludzi dzielnych, naczelników rodów, których król Dawid ustanowił nad Rubenitami, Gadytami i połową pokolenia Manassesa dla wszystkich spraw Bożych i spraw królewskich.

Wsparcie

Zostań naszym Patronem

 Modlitwa na dzisiaj

Rozważania nt. Litanii Loretańskiej

Aktualności


 
zamknij

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.