Czytania z dnia

Partnerzy

 

SpacerWEB Michał Płachetka Fotografia Wnętrz i Wirtualne Spacery 3D

Polecane linki

Wyszukiwarka Biblijna (wersja beta)

Joz, 12, 7-24


Królowie zwyciężeni na zachód od Jordanu

7 A oto królowie kraju, których zwyciężył Jozue i synowie Izraela po zachodniej stronie Jordanu, od Baal-Gad w dolinie Libanu aż do góry Chalak, wznoszącej się ku Seirowi, a których kraj oddał Jozue w dziedzictwo pokoleniom izraelskim, odpowiednio do ich podziału, 8 na górze i na Szefeli, w Arabie i na zboczach górskich, na stepie i w Negebie, u Chittytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów, Jebusytów: 9 król Jerycha, jeden; król Aj obok Betel, jeden; 10 król Jerozolimy, jeden; król Hebronu, jeden; 11 król Jarmutu, jeden; król Lakisz, jeden; 12 król Eglonu, jeden; król Gezer, jeden; 13 król Debiru, jeden; król Gederu, jeden; 14 król Chormy, jeden; król Aradu, jeden; 15 król Libny, jeden; król Adullam, jeden; 16 król Makkedy, jeden; król Betel, jeden; 17 król Tappuach, jeden; król Cheferu, jeden; 18 król Afek, jeden; król Laszaronu, jeden; 19 król Madonu, jeden; król Chasoru, jeden; 20 król Szimronu [Meronu], jeden; król Akszafu, jeden; 21 król Tanak, jeden; król Megiddo, jeden; 22 król Kadesz, jeden; król Jokneam na Karmelu, jeden; 23 król Doru z wyżyny Dor, jeden; król Goim z Gilgal, jeden; 24 król Tirsy, jeden.
Wszystkich królów razem trzydziestu jeden.

Wsparcie

Zostań naszym Patronem

 Modlitwa na dzisiaj

Rozważania nt. Litanii Loretańskiej

Aktualności


 
zamknij

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.