Czytania z dnia

Partnerzy

 

SpacerWEB Michał Płachetka Fotografia Wnętrz i Wirtualne Spacery 3D

Polecane linki

Wyszukiwarka Biblijna (wersja beta)

Tb, 13, 1-18


Hymn dziękczynny Tobiasza

1 I rzekł [Tobiasz starszy]: 2  «Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, i Jego królestwo.
Ponieważ On chłoszcze i okazuje miłosierdzie, posyła do Otchłani pod ziemię i wyprowadza z największej zagłady.
A nie ma nikogo, kto by uszedł Jego ręki.
3 Wysławiajcie Go, synowie Izraela, przed narodami,
ponieważ On was rozproszył między nimi
4 i tam okazywał wam swoją wielkość.
Wynoście Go pochwałami przed wszystkim, co żyje,
ponieważ On jeden jest Panem i Bogiem naszym,
On jeden Ojcem naszym i Bogiem po wszystkie wieki.
5 On wychłoszcze was za wasze nieprawości,
ale zmiłuje się nad wami wszystkimi
[i zgromadzi was] spośród wszystkich narodów,
między którymi zostaliście rozproszeni.
6 A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem
i z całej duszy, aby postępować przed Nim w prawdzie,
wtedy On zwróci się do was
i już nigdy nie zakryje oblicza swego przed wami.
7 Teraz zaś spójrzcie, co On wam wyświadczył,
i dziękujcie Mu pełnym głosem,
błogosławcie Pana sprawiedliwego
i wysławiajcie Króla wieków!
8  Ja zaś wysławiam Go w ziemi mego wygnania
i narodowi grzeszników ukazuję moc i wielkość Jego.
Nawróćcie się, grzesznicy, i postępujcie przed Nim sprawiedliwie,
kto wie, może sobie w was upodoba
i okaże wam miłosierdzie?
9 Uwielbiam Boga mego,
a dusza moja – Króla nieba,
i będzie się radować z majestatu Jego.
10 Niech wszyscy mówią i wysławiają Go w Jeruzalem;
Jeruzalem – miasto święte!
On ześle karę za czyny twych synów
i znowu zmiłuje się nad synami sprawiedliwych.
11 Wysławiaj Pana godnie
i chwal Króla wieków,
aby znów odbudował twój Namiot z radością.
12 Oby rozradował w tobie jeńców
i umiłował w tobie wszystkich nieszczęśliwych
po wszystkie pokolenia, na wieki.
13 Wspaniałe światło promieniować będzie na wszystkie krańce ziemi.
Liczne narody [przyjdą do ciebie] z daleka i mieszkańcy wszystkich krańców ziemi
do świętego twego imienia.
Dary mają w swych rękach
dla Króla nieba.
Całe pokolenia będą cię radowały,
a imię „Wybranej” przejdzie na pokolenia, na wieki.
14 Przeklęci wszyscy,
którzy twardo o tobie się wyrażą,
przeklęci niech będą wszyscy,
którzy cię burzą
i wywracają mury twoje,
i ci wszyscy, którzy wieże twoje obalają
i palą twoje domostwa!
A błogosławieni niech będą na wieki ci wszyscy,
którzy czczą ciebie.
15 Wtedy idź i raduj się z powodu synów sprawiedliwych,
bo wszyscy będą zgromadzeni
i uwielbiać będą Pana wieków.
Szczęśliwi, którzy cię miłują,
i szczęśliwi, którzy się cieszą z twego pokoju.
16 Szczęśliwi wszyscy ci ludzie, którzy się smucą
wszystkimi plagami twymi,
ponieważ w tobie cieszyć się będą
i oglądać wszelką radość twoją na wieki.
Duszo moja, uwielbiaj Pana, wielkiego Króla,
17 ponieważ Jeruzalem będzie odbudowane,
w mieście dom Jego – po wszystkie wieki.
Szczęśliwy będę, jeśli reszta rodu mego
ujrzy twoją chwałę
i uwielbiać będzie Króla nieba.
Bramy Jeruzalem będą odbudowane
z szafiru i ze szmaragdu,
a wszystkie mury twoje z drogich kamieni.
Wieże Jeruzalem będą zbudowane ze złota,
a wały obronne z czystego złota.
Ulice Jeruzalem wyłożone będą
rubinami i kamieniami z Ofiru.
18 Bramy Jeruzalem rozbrzmiewać będą pieśniami wesela,
a wszystkie jej domy zawołają:
Alleluja, niech będzie uwielbiony Bóg Izraela!
A błogosławieni będą błogosławić Imię
święte na wieki i na zawsze».

Wsparcie

Zostań naszym Patronem

 Modlitwa na dzisiaj

Rozważania nt. Litanii Loretańskiej

Aktualności


 
zamknij

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.