Czytania z dnia

Partnerzy

 

SpacerWEB Michał Płachetka Fotografia Wnętrz i Wirtualne Spacery 3D

Polecane linki

Wyszukiwarka Biblijna (wersja beta)

1Krn, 11, 10-47


Wykaz sławnych wojowników

10  Oto dowódcy bohaterów Dawida, którzy wraz z nim stali się potężni pod jego panowaniem, a którzy wraz z całym Izraelem uczynili go królem zgodnie ze słowem Pańskim o Izraelu. 11  Oto imiona bohaterów Dawida: Jaszobeam, syn Chakmoniego, dowódca trojki. Ten właśnie, który wymachiwał włócznią nad trzystu zabitymi w jednym spotkaniu. 12  Po nim jest Eleazar, syn Dodo, Achochita, jeden z trzech bohaterów. 13  Był on z Dawidem w Pas-Dammim i tam zebrali się Filistyni do walki. A była tam część pola pełna jęczmienia. Kiedy zaś wojsko uciekło przed Filistynami, 14  on pozostał na środku tej części, oswobodził ją i pobił Filistynów. Pan sprawił wtedy wielkie zwycięstwo. 15  Trzej spośród trzydziestu zeszli po skale do Dawida, do jaskini Adullam, podczas gdy obóz Filistynów był rozłożony w dolinie Refaim. 16  Dawid był wtedy w twierdzy, a załoga filistyńska była wówczas w Betlejem. 17  Dawid poczuł pragnienie i rzekł: «Kto da mi napić się wody z cysterny, która jest przy bramie w Betlejem?» 18  Przedarli się więc ci trzej przez obóz filistyński i zaczerpnęli wody z cysterny, która jest przy bramie w Betlejem. Zabrali ją z sobą i przynieśli Dawidowi. Dawid jednak nie chciał jej pić, lecz wylał ją w ofierze dla Pana. 19  I rzekł: «Niechaj mnie Bóg strzeże od uczynienia tej rzeczy! Czyż mam pić krew tych ludzi wraz z ich życiem? Wszak przynieśli ją z narażeniem życia». I nie chciał jej pić. To uczynili ci trzej bohaterowie. 20  Abiszaj, brat Joaba, był dowódcą trzydziestu. Wymachiwał on włócznią nad trzystu zabitymi i zażywał sławy u trzydziestu. 21  Spośród trzydziestu był on podwójnie poważany i był ich dowódcą, lecz nie dorównał owym trzem. 22  Benajasz, syn Jojady, był mężem walecznym, wielkim w czynach, rodem z Kabseel. Pobił on dwóch [synów] Ariela z Moabu. On też zszedł do cysterny i zabił w niej lwa w dzień, gdy była śnieżyca. 23  Zabił on także Egipcjanina o wzroście pięciu łokci. Egipcjanin trzymał w ręku dzidę [grubą] jak wał tkacki, podczas gdy on poszedł na niego z kijem. Wyrwawszy dzidę z ręki Egipcjanina, zabił go własną jego dzidą. 24  Tego dokonał Benajasz, syn Jojady. Miał sławę wśród trzydziestu bohaterów. 25  Był on bardziej poważany niż trzydziestu, lecz nie dorównał owym trzem. Dawid postawił go na czele swojej straży przybocznej. 26  Bohaterowie waleczni: Asahel, brat Joaba; Elchanan, syn Dodo z Betlejem; 27  Szammot z Charod; Cheles z Pelonu; 28  Ira, syn Ikesza z Tekoa; Abiezer z Anatot; 29  Sibbekaj Chuszyta; Ilaj Achochita; 30  Maheraj z Netofy; Cheled, syn Baany z Netofy; 31  Itaj, syn Ribaja z Gibea synów Beniamina; Benajasz z Pireatonu; 32  Churaj z Potoków Gaasz; Abiel z Araby; 33  Azmawet z Bachurim; Eliachba z Szaalbonu; 34  [Bene-] Chaszem z Gizonu; Jonatan, syn Szagiego z Hararu; 35  Achiam, syn Sakara z Hararu; Elifelet, syn Ura; 36  Chefer z Mekery; Achiasz z Pelonu; 37  Chesro z Karmelu; Naaraj, syn Ezbaja; 38  Joel, brat Natana; Mibchar, syn Hagriego; 39  Selek z Ammonu; Nachraj z Beerot, giermek Joaba, syna Serui; 40  Ira z Jattiru; Gareb z Jattiru; 41  Uriasz Chittyta; Zabad, syn Achlaja; 42  Adina, syn Szizy, Rubenita, naczelnik Rubenitów, odpowiedzialny za trzydziestu; 43  Chanan, syn Maaki; Jozafat Mitnita; 44  Ozjasz z Asztarot; Szama i Jeuel, synowie Chotama z Aroeru; 45  Jediael, syn Szimriego, i jego, brat, Jocha z Tis; 46  Eliel z Machawitów; Jeribaj i Joszawiasz, synowie Elnaama; Jitma z Moabu; 47  Eliel, Obed i Jaasjel z Soby.

Wsparcie

Zostań naszym Patronem

 Modlitwa na dzisiaj

Rozważania nt. Litanii Loretańskiej

Aktualności


 
zamknij

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.