Czytania z dnia

Partnerzy

 

SpacerWEB Michał Płachetka Fotografia Wnętrz i Wirtualne Spacery 3D

Polecane linki

Wyszukiwarka Biblijna (wersja beta)

1Krn, 24, 1-31


Podział kapłanów

1 A co do synów Aarona – oto ich podział. Synowie Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. 2 Nadab i Abihu umarli przed swoim ojcem i nie mieli synów, a urząd kapłański pełnili Eleazar i Itamar. 3 Potomków zaś Eleazara i Achimeleka, potomków Itamara, podzielił Dawid przy pomocy Sadoka, wyznaczając im urzędy stosownie do ich posługi. 4 I okazało się, że potomków męskich Eleazara było dużo więcej niż potomków Itamara, wybrano więc spośród potomków Eleazara szesnastu naczelników rodów, a spośród potomków Itamara ośmiu naczelników rodów. 5 Wybrano ich za pomocą losowania, na równi jednych i drugich, żeby zwierzchnicy świątyni, książęta Boży, byli i z synów Eleazara, i z synów Itamara. 6 Szemajasz, syn Netaneela, pisarz spośród lewitów, spisał ich w obecności króla, książąt, kapłana Sadoka, Achimeleka – syna Abiatara, naczelników rodów kapłańskich i lewickich, biorąc każdy ród na przemian, jeden z potomków Eleazara, drugi – z Itamara. 7 Pierwszy los padł na Jojariba, drugi na Jedajasza, 8 trzeci na Charima, czwarty na Seorima, 9 piąty na Malkiasza, szósty na Mijjamina, 10  siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiasza, 11  dziewiąty na Jeszuę, dziesiąty na Szekaniasza, 12  jedenasty na Eliasziba, dwunasty na Jakima, 13  trzynasty na Chuppę, czternasty na Jeszebeaba, 14  piętnasty na Bilgę, szesnasty na Immera, 15  siedemnasty na Chezira, osiemnasty na Happissesa, 16  dziewiętnasty na Petachiasza, dwudziesty na Ezechiela, 17  dwudziesty pierwszy na Jakina, dwudziesty drugi na Gamula, 18  dwudziesty trzeci na Delajasza, a dwudziesty czwarty na Maazjasza. 19  Taka była ich kolejność, gdy przychodzili do domu Pańskiego na swoją służbę, zgodnie z zarządzeniami przekazanymi przez ich przodka Aarona, jak mu rozkazał Pan, Bóg Izraela. 20  Pozostali potomkowie Lewiego, z synów Amrama: Szubael, a z synów Szubaela: Jechdejasz. 21  Z Rechabiasza: Jiszszijasz, najstarszy z synów Rechabiasza. 22  Z Jisharytów: Szelomot; z synów Szelomota: Jachat. 23  Z synów [Chebrona]: pierwszy Jerijasz, drugi Amariasz, trzeci Jachazjel, czwarty Jekameam. 24  Potomkowie Uzzjela: Mika; z synów Miki: Szamir. 25  Brat Miki: Jiszszijasz; z synów Jiszszijasza: Zachariasz. 26  Potomkowie Merariego: Machli i Muszi; synowie Jaazijjasza, jego syna; 27  potomkowie Merariego z jego syna Jaazijjasza: Szoham, Zakkur i Ibri. 28  Z Machliego: Eleazar, który nie miał synów. 29  Z Kisza: syn Kisza, Jerachmeel. 30  Synowie Musziego: Machli, Eder i Jerimot. Ci byli potomkami Lewiego według ich rodów. 31  Także oni rzucali losy, jak ich bracia.

Wsparcie

Zostań naszym Patronem

 Modlitwa na dzisiaj

Rozważania nt. Litanii Loretańskiej

Aktualności


 
zamknij

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.