Czytania z dnia

Partnerzy

 

SpacerWEB Michał Płachetka Fotografia Wnętrz i Wirtualne Spacery 3D

Polecane linki

Wyszukiwarka Biblijna (wersja beta)

1Krn, 6, 39-66


Miasta kapłańskie i lewickie

39  A oto miejsca ich zamieszkania, według ich siedzib w wyznaczonych dla nich granicach. Synom Aarona z rodu Kehata – taki bowiem dział wyznaczono im przez losowanie – 40  dano Hebron w ziemi judzkiej wraz z otaczającymi go pastwiskami. 41  Pola zaś miejskie i ich osiedla dano Kalebowi, synowi Jefunnego. 42  Synom Aarona dano także miasta ucieczki: Hebron i Libnę wraz z ich pastwiskami, Jattir i Esztemoa z ich pastwiskami, 43  Chilaz z jego pastwiskami, Debir z jego pastwiskami, 44  Aszan z jego pastwiskami i Bet-Szemesz z jego pastwiskami. 45  Od pokolenia Beniamina: Geba z jej pastwiskami, Alemet z jego pastwiskami i Anatot z jego pastwiskami; wszystkich miast trzynaście według ich rodzin. 46  Pozostałym synom Kehata, spośród rodzin tegoż pokolenia, przypadło losem dziesięć miast od pokolenia [Efraima, pokolenia Dana i] od połowy pokolenia Manassesa. 47  Synom Gerszoma, według ich rodzin, od pokolenia Issachara, od pokolenia Asera, od pokolenia Neftalego i od pokolenia Manassesa w Baszanie: trzynaście miast. 48  Synom Merariego, według ich rodzin, przypadło losem od pokolenia Rubena, od pokolenia Gada i od pokolenia Zabulona: dwanaście miast. 49  Izraelici dali lewitom te miasta wraz z ich pastwiskami. 50  Dali oni przez losowanie z ziem należących do pokolenia synów Judy, do pokolenia synów Symeona i do pokolenia synów Beniamina te miasta, którym nadali ich imiona. 51  Niektóre rodziny synów Kehata miały miasta wylosowane od pokolenia Efraima. 52  Dano im miasta ucieczki: Sychem z jego pastwiskami na gorze Efraima, Gezer z jego pastwiskami, 53  Jokmeam z jego pastwiskami, Bet-Choron z jego pastwiskami, 54  Ajjalon z jego pastwiskami i Gat-Rimmon z jego pastwiskami. 55  A od połowy pokolenia Manassesa – dla pozostałych rodzin Kehata: Aner z jego pastwiskami i Bileam z jego pastwiskami. 56  Synom Gerszoma dano od połowy pokolenia Manassesa: Golan w Baszanie z jego pastwiskami i Asztarot z jego pastwiskami. 57  Od pokolenia Issachara: Kedesz z jego pastwiskami, Dobrat z jego pastwiskami, 58  Ramot z jego pastwiskami i Anem z jego pastwiskami. 59  Od pokolenia Asera: Maszal z jego pastwiskami, Abdon z jego pastwiskami, 60  Chukok z jego pastwiskami i Rechob z jego pastwiskami. 61  Od pokolenia Neftalego: Kadesz w Galilei z jego pastwiskami, Chammon z jego pastwiskami i Kiriataim z jego pastwiskami. 62  Pozostałym synom Merariego od pokolenia Zabulona: Rimmono z jego pastwiskami i Tabor z jego pastwiskami. 63  A za Jordanem, koło Jerycha, na wschód od Jordanu, od pokolenia Rubena: Beser w pustyni z jego pastwiskami, Jahsę z jej pastwiskami, 64  Kedemot z jego pastwiskami i Mefaat z jego pastwiskami. 65  Od pokolenia Gada: Ramot w Gileadzie z jego pastwiskami, Machanaim z jego pastwiskami, 66  Cheszbon z jego pastwiskami i Jazer z jego pastwiskami.

Wsparcie

Zostań naszym Patronem

 Modlitwa na dzisiaj

Rozważania nt. Litanii Loretańskiej


 
zamknij

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.