Czytania z dnia

Partnerzy

 

SpacerWEB Michał Płachetka Fotografia Wnętrz i Wirtualne Spacery 3D

Polecane linki

Wyszukiwarka Biblijna (wersja beta)

2Sm, 23, 8-39


Sławni wojownicy Dawida

8  Oto są imiona bohaterów Dawidowych: Iszbaal Chakmonita, przywódca trzech, ten właśnie, który wymachiwał włócznią nad ośmiuset, i pobił ich za jednym razem. 9  Po nim jest Eleazar, syn Dodo, Achochita – jeden z trzech bohaterów. Był on z Dawidem w Pas-Dammim, gdy Filistyni urągali, zgromadzeni do bitwy. Kiedy Izraelici zaczęli się cofać, 10  on wtedy powstał i bił się z Filistynami, dopóki nie omdlała mu ręka i nie przywarła do miecza. W tym dniu właśnie Pan sprawił wielkie zwycięstwo. Wojsko wróciło tylko po to, by zabrać łupy.
11  Po nim jest Szamma, syn Agego z Hararu. Pewnego razu zebrali się Filistyni w Lechi. Była tam część pola pełna soczewicy. Kiedy wojsko uciekało przed Filistynami, 12  on pozostał na środku tej części, oswobodził ją i pobił Filistynów. Pan sprawił wtedy wielkie zwycięstwo.
13  Owi trzej spośród trzydziestu zeszli po skale i przybyli do Dawida do jaskini Adullam, podczas gdy oddział Filistynów rozbił obóz w dolinie Refaim. 14  Dawid był wtedy w twierdzy, a załoga filistyńska była wtedy w Betlejem. 15  Dawid poczuł pragnienie i rzekł: «Kto mi da się napić wody z betlejemskiej studni, która jest przy bramie?»
16  Przedarli się wtedy ci trzej bohaterowie przez obóz filistyński i zaczerpnęli wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie. Zabrali ją z sobą i przynieśli Dawidowi. On jednak pić jej nie chciał, lecz wylał ją w ofierze dla Pana. 17  Powiedział: «Niechaj mnie Pan strzeże od uczynienia tej rzeczy! Czyż mam pić krew ludzi, którzy z narażeniem życia podjęli tę wyprawę?» I nie chciał jej pić. Tego dokonali ci trzej bohaterowie.
18  Abiszaj, brat Joaba, syn Serui, był przywódcą trzydziestu. Wymachiwał on włócznią nad trzystu zabitymi i zażywał sławy u trzydziestu. 19  Bardziej od trzydziestu był poważany i był ich dowódcą, lecz nie dorównywał tamtym trzem.
20  Benajasz, syn Jojady z Kabseel, był mężem walecznym, wielkim w czynach. Pobił on dwóch [synów] Ariela z Moabu. On też zszedł do cysterny i zabił w niej lwa w dzień, gdy była śnieżyca. 21  Zabił on także Egipcjanina ogromnego wzrostu. Egipcjanin trzymał w ręku dzidę, podczas gdy on poszedł na niego z kijem. Wyrwawszy dzidę z ręki Egipcjanina, zabił go jego własną dzidą. 22  Tego dokonał Benajasz, syn Jojady. Miał on sławę wśród trzydziestu bohaterów. 23  Był on bardziej poważany niż trzydziestu, lecz nie dorównywał tamtym trzem. Dawid postawił go na czele swojej straży przybocznej.
24  Do tych trzydziestu należeli również: Asahel, brat Joaba; Elchanan, syn Dodo z Betlejem; 25  Szamma z Charod; Elika z Charod; 26  Cheles Peletyta; Ira, syn Ikkesza z Tekoa; 27  Abiezer z Anatot; Sibbekaj z Chuszy; 28  Salmon z Achoach; Maheraj z Netofy; 29  Cheleb, syn Baany z Netofy; Ittaj, syn Ribaja z Gibea, z potomkow Beniamina; 30  Benajasz z Pireatonu; Hiddaj z Potoków Gaasz; 31  Abi-Albon z Araby; Azmawet z Bachurim; 32  Eliachba z Szaalbim; Jaszen, syn Jonatana; 33  Szamma z Hararu; Achiam, syn Szarara z Araru; 34  Elifelet, syn Achasbaja z Bet-Maaka; Eliam, syn Achitofela z Gilo; 35  Chesrau z Karmelu; Paaraj z Arabu; 36  Jigeal, syn Natana z Soby; Bani z Gad; 37  Selek Ammonita i Nachraj z Beerot, obaj giermkowie Joaba, syna Serui; 38  Ira z Jattir; Gereb z Jattir; 39  Uriasz Chittyta. Razem trzydziestu siedmiu.

Wsparcie

Zostań naszym Patronem

 Modlitwa na dzisiaj

Rozważania nt. Litanii Loretańskiej

Aktualności


 
zamknij

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.