Czytania z dnia

Partnerzy

 

SpacerWEB Michał Płachetka Fotografia Wnętrz i Wirtualne Spacery 3D

Polecane linki

Wyszukiwarka Biblijna (wersja beta)

Ne, 7, 6-72


Pierwsi repatrianci

Wtedy znalazłem spis tych, którzy na początku wrócili, a w nim znalazłem taki zapis:
6  Oto mieszkańcy tego okręgu, którzy wrócili z niewoli na obczyźnie; uprowadził ich niegdyś na wygnanie Nabuchodonozor, król babiloński, lecz powrócili oni do Jerozolimy i Judy: każdy do swego miasta. 7  Przyszli oni z Zorobabelem, Jozuem, Nehemiaszem, Azariaszem, Raamiaszem, Nachamanim, Mardocheuszem, Bilszanem, Misperetem, Bigwajem, Nechumem, Baaną. Liczba mężów ludu izraelskiego: 8  potomków Parosza – dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwóch; 9  potomków Szefatiasza – trzystu siedemdziesięciu dwóch; 10  potomków Aracha – sześciuset pięćdziesięciu dwóch; 11  potomków Pachat-Moaba z linii Jozuego i Joaba – dwa tysiące ośmiuset osiemnastu; 12  potomków Elama – tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; 13  potomków Zattu – ośmiuset czterdziestu pięciu; 14  potomków Zacheusza – siedmiuset sześćdziesięciu; 15  potomków Binnuja – sześciuset czterdziestu ośmiu; 16  potomków Bebaja – sześciuset dwudziestu ośmiu; 17  potomków Azgada – dwa tysiące trzystu dwudziestu dwóch; 18  potomków Adonikama – sześciuset sześćdziesięciu siedmiu; 19  potomków Bigwaja – dwa tysiące sześćdziesięciu siedmiu; 20  potomków Adina – sześciuset pięćdziesięciu pięciu; 21  potomków Atera z linii Ezechiasza – dziewięćdziesięciu ośmiu; 22  potomków Chaszuma – trzystu dwudziestu ośmiu; 23  potomków Besaja – trzystu dwudziestu czterech; 24  potomków Charifa – stu dwunastu; 25  potomków Gibeona – dziewięćdziesięciu pięciu; 26  mężów z Betlejem i Netofy – stu osiemdziesięciu ośmiu; 27  mężów z Anatot – stu dwudziestu ośmiu; 28  mężów z Bet-Azmawet – czterdziestu dwóch; 29  mężów z Kiriat-Jearim, Kefiry i Beerot – siedmiuset czterdziestu trzech; 30  mężów z Rama i Geba – sześciuset dwudziestu jeden; 31  mężów z Mikmas – stu dwudziestu dwóch; 32  mężów z Betel i Aj – stu dwudziestu trzech; 33  mężów z Nebo – pięćdziesięciu dwóch; 34  potomków z drugiego Elama – tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; 35  potomków Charima – trzystu dwudziestu; 36  mężów z Jerycha – trzystu czterdziestu pięciu; 37  mężów z Lod, Chadid i Ono – siedmiuset dwudziestu jeden; 38  potomków Senai – trzy tysiące dziewięciuset trzydziestu.
39  Kapłani: potomków Jedajasza z domu Jozuego – dziewięciuset siedemdziesięciu trzech; 40  po-
tomków Immera – tysiąc pięćdziesięciu dwóch; 41  potomków Paszchura – tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu; 42  potomków Charima – tysiąc siedemnastu. 43  Lewici: potomków Jozuego z linii Kadmiela, Binnuja, Hodwy – siedemdziesięciu czterech. 44  Śpiewacy: potomków Asafa – stu czterdziestu ośmiu. 45  Odźwierni: potomków Szalluma, potomków Atera, potomków Talmona, potomków Akkuba, potomków Chatity, potomków Szobaja – stu trzydziestu ośmiu. 46  Niewolnicy świątynni: potomkowie Sichy, potomkowie Chasufy, potomkowie Tabbaota, 47  potomkowie Kerosa, potomkowie Sii, potomkowie Padona, 48  potomkowie Lebany, potomkowie Chagaby, potomkowie Szalmaja, 49  potomkowie Chanana, potomkowie Giddela, potomkowie Gachara, 50  potomkowie Reajasza, potomkowie Resina, potomkowie Nekody, 51  potomkowie Gazzama, potomkowie Uzzy, potomkowie Paseacha, 52  potomkowie Besaja, Meunici, Nefisyci, 53  potomkowie Bakbuka, potomkowie Chakufy, potomkowie Charchura, 54  potomkowie Baslita, potomkowie Mechidy, potomkowie Charszy, 55  potomkowie Barkosa, potomkowie Sisery, potomkowie Temacha, 56  potomkowie Nesjacha, potomkowie Chatify. 57  Potomkowie niewolników Salomona: potomkowie Sotaja, potomkowie Sofereta, potomkowie Peridy, 58  potomkowie Jaali, potomkowie Darkona, potomkowie Giddela, 59  potomkowie Szefatiasza, potomkowie Chattila, potomkowie Pocheret-Hassebajima, potomkowie Amona. 60  Wszystkich niewolników świątynnych i potomków niewolników Salomona – trzystu dziewięćdziesięciu dwóch.
61 A oto ci, którzy wyszli z Tel-Melach, Tel-Charsza, Kerub, Addon i Immer, lecz nie mogli udowodnić, że rod ich i pochodzenie wywodzi się z Izraela: 62  potomków Delajasza, potomków Tobiasza, potomków Nekody – sześciuset czterdziestu dwóch. 63 A z kapłanów: potomkowie Chobajasza, potomkowie Hakkosa, potomkowie Barzillaja, który wziął za żonę jedną z córek Barzillaja Gileadyty i przybrał jego imię. 64  Ci szukali swego rodowodu, lecz go nie odnaleziono; toteż zostali oni – jako nieczyści – wykluczeni z kapłaństwa, 65  a namiestnik zakazał im spożywać z pokarmów najświętszych, aż się zjawi kapłan dla urim i tummim.
66  Cała ta wyprawa liczyła razem czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osób 67  oprócz niewolników ich i niewolnic – tych było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedmioro. Mieli oni też dwustu czterdziestu pięcioro śpiewaków i śpiewaczek. Koni mieli oni siedemset trzydzieści sześć; mułów – dwieście czterdzieści trzy; 68  wielbłądów – czterysta trzydzieści pięć; osłów – sześć tysięcy siedemset dwadzieścia.
69 A część naczelników rodów darowała na potrzeby kultu: namiestnik złożył w skarbcu tysiąc drachm złota, pięćdziesiąt czasz, trzydzieści szat kapłańskich i pięćset min srebra. 70 A niektórzy naczelnicy rodów złożyli w skarbcu na potrzeby kultu dwadzieścia tysięcy drachm złota, dwa tysiące dwieście min srebra. 71 A to, co złożyła reszta ludu, wynosiło dwadzieścia tysięcy drachm złota, dwa tysiące min srebra, sześćdziesiąt siedem szat kapłańskich.
72  Kapłani, lewici i część ludu osiedlili się w Jerozolimie, a odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątynni i cała reszta Izraela – w swoich miastach.

Wsparcie

Zostań naszym Patronem

 Modlitwa na dzisiaj

Rozważania nt. Litanii Loretańskiej

Aktualności


 
zamknij

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.