Czytania z dnia

Partnerzy

 

SpacerWEB Michał Płachetka Fotografia Wnętrz i Wirtualne Spacery 3D

Polecane linki

Wyszukiwarka Biblijna (wersja beta)

Ps, 89, 1-53


PSALM 89

Wyniesienie i upadek domu Dawida

1 Pieśń pouczająca. Etana Ezrachity.
2  Na wieki będę opiewał łaski Pana,
moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia,
3  albowiem powiedziałem: «Na wieki zostanie ugruntowana łaska,
utrwalona Twoja wierność jak niebiosa».
4  «Zawarłem przymierze z moim wybrańcem;
przysiągłem słudze memu, Dawidowi:
5  Utrwalę na wieki twoje potomstwo
i tron twój utrwalę z pokolenia na pokolenie». Sela
6  Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie,
i wierność Twoją w radzie świętych.
7  Bo któż na obłokach będzie równy Panu,
któż wśród synów Bożych będzie do Pana podobny?
8  Bóg w radzie świętych przejmuje bojaźnią,
wielki jest i straszny – ponad wszystkich wokół Niego.
9  Panie, Boże Zastępów, któż równy jest Tobie?
Potężny jesteś, Panie, a wierność Twoja w krąg Ciebie otacza.
10  Ty ujarzmiasz pyszne morze,
Ty poskramiasz jego wzdęte bałwany.
11  Ty podeptałeś Rahaba jak padlinę,
rozproszyłeś Twych wrogów możnym Twym ramieniem.
12  Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia;
Ty założyłeś świat wraz z tym, co go napełnia;
13  Ty stworzyłeś północ i południe;
Tabor i Hermon wykrzykują radośnie na cześć Twego imienia.
14  Ty masz ramię pełne potęgi,
mocna jest ręka Twoja i Twoja prawica wzniesiona.
15  Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo;
przed Tobą kroczą łaska i wierność.
16  Szczęśliwy lud, co umie się radować,
chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza.
17  Cieszą się zawsze Twoim imieniem,
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.
18  Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi,
a Twoja przychylność moc naszą podnosi.
19  Bo puklerz nasz należy do Pana,
a król nasz – do Świętego Izraela.
20  Mówiłeś niegdyś w widzeniu
do świętych Twoich i powiedziałeś:
«Włożyłem na głowę mocarza koronę;
wyniosłem wybrańca z ludu.
21  Znalazłem Dawida, sługę mojego,
namaściłem go świętym olejem moim,
22  aby ręka moja zawsze z nim była
i umacniało go moje ramię.
23  Nie zwiedzie go nieprzyjaciel
ani nie pognębi go złośnik.
24  Lecz zetrę na proch przed nim jego przeciwników,
porażę tych, co go nienawidzą.
25  Z nim moja wierność i łaska;
i w moje imię moc jego się wzniesie.
26  I rękę jego wyciągnę na morze,
a prawicę jego na rzeki.
27  On będzie wołał do Mnie: Ty jesteś moim Ojcem,
Bogiem moim i opoką mego ocalenia.
28  A Ja go ustanowię pierworodnym,
największym wśród królów ziemi.
29  Zachowam dla niego łaskawość swą na wieki
i wierne będzie moje z nim przymierze.
30  Sprawię, że potomstwo jego będzie wieczne,
a jego tron – [trwały] jak dni nieba.
31  A jeśli synowie jego porzucą moje prawo
i nie będą postępować według mych nakazów,
32  jeżeli naruszą moje ustawy
i nie będą pełnili moich rozkazów,
33  ukarzę rózgą ich przewinienia,
a winę ich biczami,
34  lecz nie odejmę mu łaski mojej
i nie zawiodę w mojej wierności.
35  Nie zbezczeszczę mojego przymierza
ani nie zmienię słowa ust moich.
36  Raz przysiągłem na moją świętość:
na pewno nie skłamię Dawidowi.
37  Potomstwo jego trwać będzie wiecznie
i tron jego będzie przede Mną jak słońce,
38  jak księżyc, co pozostaje na wieki,
a świadkiem w chmurach jest wiernym». Sela
39  A jednak odpędziłeś [go] i odrzuciłeś,
rozgniewałeś się na Twego pomazańca.
40  Zerwałeś przymierze z Twoim sługą,
pozwoliłeś zbezcześcić w prochu jego diadem.
41  Porozwalałeś wszystkie jego mury,
obróciłeś w gruzy jego twierdze.
42  Grabili go wszyscy przechodzący drogą,
stał się pośmiewiskiem dla swoich sąsiadów.
43  Podniosłeś prawicę jego nieprzyjaciół;
radością napełniłeś wszystkich jego wrogów.
44  Także stępiłeś ostrze jego miecza,
nie pozwoliłeś mu ostać się w walce,
45  kres położyłeś jego wspaniałości
i wywróciłeś tron jego na ziemię.
46  Skróciłeś dni jego młodości,
okryłeś go niesławą. Sela
47  Jak długo, Panie? Czy zawsze będziesz się ukrywał?
Czy Twoje oburzenie będzie płonąć jak ogień?
48  Pamiętaj, jak krótkie jest moje życie;
dlaczego znikomymi stworzyłeś wszystkich ludzi?
49  Czy jest ktoś, kto by żył, a nie zaznał śmierci,
kto by życie swe wyrwał spod władzy Szeolu? Sela
50  Gdzież są, o Panie, Twoje dawne łaski,
które zaprzysiągłeś Dawidowi na swoją wierność?
51  Pomnij, o Panie, na zniewagę sług Twoich,
noszę w mym zanadrzu całą wrogość narodów,
52  z jaką ubliżają przeciwnicy Twoi, Panie,
z jaką ubliżają krokom Twego pomazańca.
53  Niech będzie błogosławiony Pan na wieki!
Amen. Amen.

Wsparcie

Zostań naszym Patronem

 Modlitwa na dzisiaj

Rozważania nt. Litanii Loretańskiej

Aktualności


 
zamknij

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.