Czytania z dnia

Partnerzy

 

SpacerWEB Michał Płachetka Fotografia Wnętrz i Wirtualne Spacery 3D

Polecane linki

Wyszukiwarka Biblijna (wersja beta)

So, 1, 1-1


KSIĘGA SOFONIASZA

Tytuł

1 Słowo Pańskie, które zostało skierowane do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za dni Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego.

So, 1, 2-18


Sąd Pański

2 Całkowicie usunę wszystko z powierzchni ziemi - wyrocznia Pana:
3 Usunę ludzi i bydło,
usunę ptactwo podniebne i ryby morskie,
i zgorszenia wraz z bezbożnymi;
i wytępię człowieka z powierzchni ziemi - wyrocznia Pana.
4 I wyciągnę rękę przeciwko Judzie
i przeciw wszystkim mieszkańcom Jeruzalem;
i wytępię z tego miejsca pozostałości Baala
oraz imiona sług bałwochwalczych wraz z kapłanami.
5 [Wytępię] także tych, którzy na dachach oddają pokłon wojsku niebieskiemu,
i tych, którzy oddają pokłon, przysięgając na Pana
i przysięgając na Milkoma,
6 i tych, którzy się odwracają od Pana
i którzy Pana nie szukają,
i nie pytają o Niego.
7 Milczcie przed obliczem Pana Boga,
gdyż bliski jest dzień Pański,
bo już przygotował Pan ofiarę,
poświęcił swoich zaproszonych.
8 W dniu zaś ofiary Pańskiej
Ja ześlę karę na książąt i synów królewskich,
i na wszystkich, którzy się ubierają w szaty cudzoziemskie.
9 I w owym dniu ześlę karę na każdego, który przeskakuje próg,
na tych, którzy napełniają dom swego pana gwałtem i oszustwem.
10 I rozlegnie się owego dnia - wyrocznia Pana -
głośne wołanie od Bramy Rybnej
i lament z drugiej strony [miasta]
oraz huk wielki od strony pagórków.
11 Narzekajcie, mieszkańcy Moździerza,
bo cały lud Kanaanu został zgładzony;
wytraceni zostali wszyscy, którzy odważają srebro.
12 Wówczas tak będzie: z pochodniami przeszukam Jeruzalem
i ukarzę mężów zamarłych nad wybornym winem,
którzy mówią w swych sercach: «Nie uczyni Pan dobrze i źle nie uczyni».
13 Majętność ich będzie na łup wydana,
a domy ich - na spustoszenie.
Zbudowali domy, lecz nie będą [w nich] mieszkać;
zasadzili winnice, ale nie będą pili z nich wina.
14 Bliski jest wielki dzień Pański,
bliski i rychły on bardzo;
szybszy jest dzień Pański od gońca
i od mocarza niecierpliwszy.
15 Dzień ów będzie dniem gniewu,
dniem ucisku i utrapienia,
dniem ruiny i spustoszenia,
dniem ciemności i mroku,
dniem chmury i burzy,
16 dniem trąby i okrzyków wojennych -
przeciwko miastom obronnym
i przeciw basztom wysokim.
17 I udręczę ludzi, że chodzić będą jak niewidomi,
ponieważ zawinili przeciwko Panu;
i jak kurz krew ich będzie rozlana,
a jak gnój ich jelita.
18 Ani ich srebro, ani ich złoto
nie zdoła ich ocalić
w dniu gniewu Pana,
gdyż ogień Jego zapalczywy
strawi całą ziemię;
bo dokona zagłady - zaiste strasznej -
wszystkich mieszkańców ziemi.

So, 2, 1-15


Sąd nad obcymi narodami

1 Zbierzcie się! Zgromadźcie się! - narodzie bez wstydu -
2 zanim pojawi się wyrok,
a dzień uleci jak plewa;
zanim przyjdzie na was zapalczywość gniewu Pańskiego,
zanim przyjdzie na was dzień gniewu Pańskiego.
3 Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi,
którzy wypełniacie Jego nakazy;
szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory,
może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego.
4 Bo Gaza będzie opuszczona,
Aszkelon zaś w pustynię się obróci,
Aszdod w samo południe wypędzą,
i Ekron będzie zburzony.
5 Biada zamieszkującym wybrzeże morskie -
narodowi Kreteńczyków!
Słowo Pańskie przeciwko wam; Kanaanie,
ziemio filistyńska:
«Zniszczę cię, bo zabraknie mieszkańców».
6 I będzie wybrzeże morskie pastwiskiem -
legowiskiem pasterzy i [miejscem] na zagrody dla trzód.
7 Będzie także pas morski dla Reszty z domu Judy:
tam będą oni paśli swe stada,
w domach Aszkelonu będą się wieczorem wylegiwali,
bo nawiedzi ich Pan, Bóg ich,
i odmieni ich los.
8 Słyszałem urąganie Moabu
i bluźnierstwa synów Ammona,
którymi lżyli mój lud,
rozpierając się w swoich granicach.
9 Dlatego: Na moje życie - wyrocznia Pana
Zastępów, Boga Izraela:
Moab będzie jak Sodoma,
a synowie Ammona jak Gomora:
ziemią cierni, kopalnią soli
i pustynią na wieki.
Reszta ludu mego ich złupi,
a ci, co pozostaną z mego narodu, przejmą ich posiadłości.
10 To ich spotka za ich pychę,
lżyli bowiem i wynosili się ponad lud Pana Zastępów.
11 Straszny dla nich okaże się Pan,
bo sprawi, że znikną wszystkie bóstwa ziemi,
i będą Mu oddawać pokłon, każdy z miejsca swego,
wszystkie pogańskie wybrzeża.
12 Także wy, Kuszyci,
moim mieczem pobici będziecie.
13 I wyciągnie On rękę na północ,
i zniszczy Asyrię,
i obróci Niniwę w pustkowie,
w step suchy jak pustynia.
14 I będą się wylegiwać pośród niej stada,
wszelkie rodzaje zwierząt;
tak sowa, jak jeż
zanocują na głowicach jej kolumn,
a w oknie słychać będzie pohukiwania,
od samego progu będzie rumowisko,
obalone dźwigary cedrowe.
15 Oto wrzaskliwe miasto,
które bezpiecznie się rozsiadło,
które mówiło w swym sercu: «Ja i nikt więcej!»
Jakim się stało pustkowiem,
legowiskiem dzikich zwierząt.
Każdy, kto obok niego przechodzi,
pogwizduje i ręką potrząsa.

So, 3, 1-8


Sąd Boży nad Jerozolimą

1 Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk!
2 Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa Panu
i nie przybliża się do swego Boga.
3 Jego książęta są pośród niego lwami ryczącymi,
sędziowie jego wieczornymi wilkami,
które nic do rana nie pozostawią.
4 Prorocy jego - to zarozumialcy i ludzie wiarołomni,
jego kapłani zbezcześcili świętość - pogwałcili Prawo.
5 Pan sprawiedliwy jest w jego środku,
nie czyni niesprawiedliwości.
Każdego rana wydaje wyrok,
o świcie On nie zawiedzie.
Ale nikczemnik nie zna wstydu.
6 Wytraciłem narody,
ich twierdze są zniszczone,
spustoszyłem ich ulice,
tak że nie ma przechodniów;
ogołocone są ich miasta,
tak że nie ma nikogo, nie ma mieszkańców.
7 Mówiłem: «Ty przynajmniej Mnie uszanujesz,
przyjmiesz ode Mnie upomnienie.
Jej przybytek nie zostanie usunięty».
Zaiste ilekroć ją nawiedzałem, tym bardziej śpieszyli znieprawiać wszystkie swoje czyny.
8 Przeto oczekujcie Mnie - wyrocznia Pana -
w dniu, gdy powstanę na świadectwo,
bo postanowiłem zgromadzić narody, zebrać królestwa,
aby wylać na nie moje oburzenie,
cały mój gniew zapalczywy,
bo ogień mej zazdrości pochłonie całą ziemię.

So, 3, 9-20


Obietnice mesjańskie

9 Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste,
aby wszyscy wzywali imienia Pana
i służyli Mu jednomyślnie.
10 Z tamtej strony rzek Kusz
wielbiciele moi - moi rozproszeni - dar Mi przyniosą.
11 W dniu tym
nie będziesz się wstydzić wszystkich twoich uczynków,
przez które dopuściłaś się względem Mnie niewierności;
usunę bowiem wtedy spośród ciebie
pysznych samochwalców twoich,
i nie będziesz się więcej wywyższać
na świętej mej górze.
12 I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny,
a szukać będą schronienia w imieniu Pana.
13 Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości
ani wypowiadać kłamstw.
I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język,
gdy paść się będą i wylegiwać,
a nie będzie nikogo, kto by [ich] przestraszył.
14 Wyśpiewuj, Córo Syjońska!
Podnieś radosny okrzyk, Izraelu!
Ciesz się i wesel z całego serca,
Córo Jeruzalem!
15 Oddalił Pan wyroki na ciebie,
usunął twego nieprzyjaciela;
Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie,
nie będziesz już bała się złego.
16 Owego dnia powiedzą Jerozolimie:
«Nie bój się, Syjonie!
Niech nie słabną twe ręce!»
17 Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie,
Mocarz, który zbawia,
uniesie się weselem nad tobą,
odnowi [cię] swoją miłością,
wzniesie okrzyk radości.
18 Pozbawionych świąt
zgromadzę, bo do ciebie należeli.
Ciężary nakładane na nią - hańbą.
19 Oto Ja dokonam [zagłady]
wszystkich, którzy cię uciskali w owym czasie,
a zachowam chromych i wygnanych zgromadzę;
i uczynię z nich chwałę i sławę na całej ziemi,
gdzie zaznali wstydu.
20 W owym czasie was przywiodę,
a będzie to w czasie, gdy was zgromadzę;
albowiem dam wam imię i chwałę
u wszystkich narodów ziemi,
gdy odmienię wasz los
na waszych oczach - mówi Pan.

Wsparcie

Zostań naszym Patronem

 Modlitwa na dzisiaj

Rozważania nt. Litanii Loretańskiej

Aktualności


 
zamknij

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.