Czytania z dnia

Partnerzy

 

SpacerWEB Michał Płachetka Fotografia Wnętrz i Wirtualne Spacery 3D

Polecane linki

Wyszukiwarka Biblijna (wersja beta)

1Krn, 1, 1-27


GENEALOGIE

Od Adama do Abrahama

1  Adam, Set, Enosz, 2  Kenan, Mahalaleel, Jered, 3  Henoch, Metuszelach, Lamek, 4  Noe, Sem, Cham i Jafet. 5 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. 6  Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma. 7  Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim. 8  Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. 9  Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan. 10  Kusz [jeszcze] był ojcem Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. 11  Misraim był ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów, 12  Patrusytów, Kasluchitów i Kaftorytów, z których wyszli Filistyni. 13  Kanaan zaś był ojcem Sydona, swego pierworodnego, potem Cheta 14  oraz Jebusyty, Amoryty, Girgaszyty, 15  Chiwwity, Arkity, Synity, 16  Arwadyty, Semaryty i Chamatyty. 17  Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. [Synowie Arama]: Us, Chul, Geter i Meszek. 18  Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach – Ebera. 19  Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, gdyż za jego dni ziemia została podzielona, a imię brata jego – Joktan. 20  Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha, 21  Hadorama, Uzala, Dikli, 22  Ebala, Abimaela, Saby, 23  Ofira, Chawili i Jobaba. Wszyscy ci byli synami Joktana. 24  Sem, Arpachszad, Szelach, 25  Eber, Peleg, Reu, 26  Serug, Nachor, Terach, 27  Abram, to jest Abraham.

Wsparcie

Zostań naszym Patronem

 Modlitwa na dzisiaj

Rozważania nt. Litanii Loretańskiej

Aktualności


 
zamknij

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.