Czytania z dnia

Partnerzy

 

SpacerWEB Michał Płachetka Fotografia Wnętrz i Wirtualne Spacery 3D

Polecane linki

Wyszukiwarka Biblijna (wersja beta)

Ezd, 2, 1-70


ZOROBABEL

Lista repatriantów

1 A oto mieszkańcy tego okręgu, którzy przybyli z niewoli na obczyźnie; uprowadził ich na wygnanie do Babilonii Nabuchodonozor, król babiloński, lecz powrócili oni do Jerozolimy i Judy – każdy do swego miasta. 2  Przyszli oni z Zorobabelem, Jozuem, Nehemiaszem, Serajaszem, Reelajaszem, Nachamanim, Mardocheuszem, Bilszanem, Misparem, Bigwajem, Rechumem, Baaną. Liczba mężów ludu izraelskiego: 3  synów Pareosza – dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwu; 4  synów Szefatiasza – trzystu siedemdziesięciu dwu; 5  synów Aracha – siedmiuset siedemdziesięciu pięciu; 6  synów Pachat-Moaba z linii synów Jozuego i Joaba – dwa tysiące ośmiuset dwunastu; 7  synów Elama – tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; 8  synów Zattu – dziewięciuset czterdziestu pięciu; 9 synów Zacheusza – siedmiuset sześćdziesięciu; 10  synów Baniego – sześciuset czterdziestu dwu; 11  synów Bebaja – sześciuset dwudziestu trzech; 12  synów Azgada – tysiąc dwustu dwudziestu dwu; 13  synów Adonikama – sześciuset sześćdziesięciu sześciu; 14  synów Bigwaja – dwa tysiące pięćdziesięciu sześciu; 15  synów Adina – czterystu pięćdziesięciu czterech; 16  synów Atera z linii Ezechiasza – dziewięćdziesięciu ośmiu; synów Azzura – czterystu trzydziestu dwu; synów Hodiasza – stu jeden; 17  synów Besaja – trzystu dwudziestu trzech; 18  synów Charifa – stu dwunastu; 19  synów Chaszuma – dwustu dwudziestu trzech; 20  synów Gibbara – dziewięćdziesięciu pięciu; 21  mężów z Betlejem – stu dwudziestu trzech; 22  mężów z Netofy – pięćdziesięciu sześciu; 23  mężów z Anatot – stu dwudziestu ośmiu; 24  mężów z Bet-Azmawet – czterdziestu dwu; 25  mężów z Kiriat-Jearim, Kefiry i Beerot – siedmiuset czterdziestu trzech; 26  mężów z Rama i Geba – sześciuset dwudziestu jeden; 27  mężów z Mikmas – stu dwudziestu dwu; 28  mężów z Betel i Aj – dwustu dwudziestu trzech; 29  mężów z Nebo – pięćdziesięciu dwu; 30  potomków Magbisza – stu pięćdziesięciu sześciu; 31  potomków drugiego Elama – tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; 32  potomków Charima – trzystu dwudziestu; 33  mężów z Lod, Chadid i Ono – siedmiuset dwudziestu pięciu; 34  mężów z Jerycha – trzystu czterdziestu pięciu; 35  potomków Senai – trzy tysiące sześciuset trzydziestu.

36  Kapłani: potomków Jedajasza z domu Jozuego – dziewięciuset siedemdziesięciu trzech; 37  potomków Immera – tysiąc pięćdziesięciu dwu; 38  potomków Paszchura – tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu; 39  potomków Charima – tysiąc siedemnastu. 40  Lewici: potomków Jozuego z linii Kadmiela, Binnuja, Hodawiasza – siedemdziesięciu czterech. 41  Śpiewacy: potomków Asafa – stu dwudziestu ośmiu. 42  Odźwierni: potomków Szalluma, potomków Atera, potomków Talmona, potomków Akkuba, potomków Chatity, potomków Szobaja – wszystkich razem stu trzydziestu dziewięciu. 43  Niewolnicy świątynni: potomkowie Sichy, potomkowie Chasufy, potomkowie Tabbaota, 44  potomkowie Kerosa, potomkowie Sii, potomkowie Padona, 45  potomkowie Lebany, potomkowie Chagaby, potomkowie Akkuba, 46  potomkowie Chagaba, potomkowie Szamlaja, potomkowie Chanana, 47  potomkowie Giddela, potomkowie Gachara, potomkowie Reajasza, 48  potomkowie Resina, potomkowie Nekody, potomkowie Gazzama, 49  potomkowie Uzzy, potomkowie Paseacha, potomkowie Besaja, 50  potomkowie Asny, potomkowie Meunitów, potomkowie Nefisytów, 51  potomkowie Bakbuka, potomkowie Chakufy, potomkowie Charchura, 52  potomkowie Basluta, potomkowie Mechidy, potomkowie Charszy, 53  potomkowie Barkosa, potomkowie Sisery, potomkowie Temacha, 54  potomkowie Nesjacha, potomkowie Chatify. 55  Potomkowie niewolników Salomona: potomkowie Sotaja, potomkowie Hassofereta, potomkowie Perudy, 56  potomkowie Jaali, potomkowie Darkona, potomkowie Giddela, 57  potomkowie Szefatiasza, potomkowie Chattila, potomkowie Pocheret-Hassebajima, potomkowie Amiego. 58  Wszystkich niewolników świątynnych i potomków niewolników Salomona – trzystu dziewięćdziesięciu dwu. 59 A oto ci, którzy wyszli z Tel-Melach, Tel-Charsza, Kerub, Addan, Immer, lecz nie mogli udowodnić, że ród ich i pochodzenie wywodzi się z Izraela: 60  potomków Delajasza, potomków Tobiasza, potomków Nekody – sześciuset pięćdziesięciu dwu. 61 A z kapłanów: potomkowie Chobajasza, potomkowie Hakkosa, potomkowie Barzillaja, który wziął za żonę jedną z córek Barzillaja Gileadyty i przybrał jego imię. 62  Ci szukali swego rodowodu, lecz go nie odnaleziono; toteż zostali oni jako nieczyści wykluczeni z kapłaństwa, 63  a namiestnik zakazał im spożywać z pokarmów najświętszych, aż się zjawi kapłan dla urim i tummim.
64  Cała ta wyprawa razem liczyła czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osób, 65  oprócz ich niewolników i niewolnic; tych było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem; mieli oni też dwustu śpiewaków i śpiewaczek. 66  Koni mieli oni siedemset trzydzieści sześć, mułów – dwieście czterdzieści pięć, 67  wielbłądów – czterysta trzydzieści pięć, osłów – sześć tysięcy siedemset dwadzieścia.
68 A niektórzy z naczelników rodów – przy wejściu swym do domu Pańskiego w Jerozolimie – złożyli dary dla domu Bożego, aby odbudowano go na dawnym miejscu. 69  Według zamożności swej dali do skarbca na rzecz kultu: sześćdziesiąt jeden tysięcy drachm złota, pięć tysięcy min srebra oraz sto szat kapłańskich.
70  Kapłani, lewici i część ludu osiedlili się w Jerozolimie, a śpiewacy, odźwierni i niewolnicy świątynni – w miastach swoich; również cała reszta Izraela osiedliła się w swoich miastach.

Wsparcie

Zostań naszym Patronem

 Modlitwa na dzisiaj

Rozważania nt. Litanii Loretańskiej

Aktualności


 
zamknij

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.