Czytania z dnia

Partnerzy

 

SpacerWEB Michał Płachetka Fotografia Wnętrz i Wirtualne Spacery 3D

Polecane linki

Egzorcyzm Leona XIII

https://www.biblijni.pl/modlitwy/173_egzorcyzm_leona_xiii.html

W imię Ojca i Syna i Du­cha Świę­te­go. Amen.

IN­WO­KA­CJA DO ŚWIĘ­TE­GO MI­CHA­ŁA AR­CHA­NIO­ŁA

Naj­chwa­leb­niej­szy Ksią­żę Woj­ska Nie­bie­skie­go, świę­ty Mi­cha­le Ar­cha­nie­le, broń nas w wal­ce prze­ciw mo­com ciem­no­ści i ich du­cho­we­mu złu.
Przy­bądź na po­moc nam, któ­rzy zo­sta­li­śmy stwo­rze­ni przez Boga i od­ku­pie­ni Krwią Je­zu­sa Chry­stu­sa, jego Syna, spod ty­ra­nii de­mo­na.
Świę­ty Ko­ściół wiel­bi Cie­bie jako swo­je­go stró­ża i pa­tro­na;
To­bie Pan po­wie­rzył du­sze, któ­re pew­ne­go dnia za­sią­dą w nie­bie.
Bła­gaj za­tem Boga po­ko­ju, aby zgniótł sza­ta­na pod na­szy­mi sto­pa­mi, tak żeby nie mógł on już wię­cej trzy­mać lu­dzi w nie­wo­li i szko­dzić Ko­ścio­ło­wi.
Za­nieś Naj­wyż­sze­mu wraz z Two­imi tak­że i na­sze proś­by, aby pręd­ko spły­nę­ło na nas Jego Boże Mi­ło­sier­dzie.
Po­chwyć smo­ka i strąć go w cze­lu­ści, gdzie nie bę­dzie już mógł zwo­dzić dusz. Amen.

 

Wsparcie

Zostań naszym Patronem

 Modlitwa na dzisiaj

Rozważania nt. Litanii Loretańskiej

Aktualności


 
zamknij

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.