Czytania z dnia

Partnerzy

 

SpacerWEB Michał Płachetka Fotografia Wnętrz i Wirtualne Spacery 3D

Polecane linki

Modlitwy uwolnienia (ks. D. Chmielewskiego)

https://www.biblijni.pl/modlitwy/254_modlitwy_uwolnienia_ks_d_chmielewskiego.html

Modlitwa skruchy, żalu, pokuty i uniżenia przed Panem za wszystkie swoje grzechy, grzechy rodziny oraz przodków.
Przebaczenie wszystkim i sobie samemu wszystkich swoich grzechów, złych decyzji i porażek życiowych.
OGŁASZANIE ZWYCIĘSTWA JEZUSA W SWOIM ŻYCIU i przyjęcie daru zbawienia, odkupienia, wolności i ochrony Boga oraz potężnego autorytetu dziecka Bożego: Maryjo, Tobie oddaję tę modlitwę. Módl się ze mną, wszyscy święci, aniołowie i archaniołowie Boga módlcie się ze mną i za mnie.

OGŁASZAM W WIERZE:

Pan jest moją ucieczką, On mnie wyzwala z pułapek szatana i od niszczącego słowa. Mieszkam w cieniu Wszechmocnego. Nie boję się strachu nocnego, ani strzały, która w dzień leci w moją stronę. Jeśli tysiąc upadnie u mego boku i dziesięć tysięcy po mojej prawej stronie, mnie to nie spotka. Jezus jest moim Obrońcą! On rozkazał swoim aniołom i strzegą mnie na wszystkich mych drogach. Noszą mnie na rękach. Chodzę po wężach i żmijach, miażdżę lwa i smoka! Pan mnie osłania i wybawia, jest ze mną w cierpieniu. Otrzymałem od Pana władzę i moc nad całą potęgą nieprzyjaciela! Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. Jestem wyrwany z mocy nieprzyjaciół moich. Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną, co może zrobić mi człowiek? Jeśli Bóg jest ze mną, kto odważy się być przeciwko mnie? Pan jest ze mną, mój Obrońca, z góry patrzę na mych wrogów. Pokonuję ich w imię Pana! Pan napełnia mnie wszelkich błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich. Wybrał mnie przed założeniem świata, abym był święty i nieskalany przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył mnie dla Siebie jako syna przez Jezusa Chrystusa. On tak postanowił ku Chwale Majestatu swej łaski, którą mi dał w Jezusie! W Nim mam odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie wszystkich grzechów dzięki Jego łasce! Jestem w Jezusie, nie jestem już potępiony! On mi wszystko przebacza i usprawiedliwia mnie, kiedy żałuję i pokutuję. Nic nie może odłączyć mnie od miłości Jezusa! Odnoszę pełne zwycięstwo, dzięki Jezusowi, który tak mnie ukochał! Nic nie oderwie mnie od miłości Ojca, która jest w Jezusie Chrystusie moim Panu! Jestem królem, kapłanem i prorokiem dla mojego Boga i panuję na ziemi. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się bać? Pan Obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Jestem dzielnym wojownikiem Boga, jestem mężny, nabrałem odwagi i nie boję się niczego! Zostałem wyrwany z królestwa szatana i przeniesiony do Królestwa Ojca Niebieskiego. Króluję z Jezusem po prawicy Boga. Ciało moje jest świątynią Ducha Świętego, zostało odkupione, oczyszczone i uświęcone przez Krew Jezusa. Wszystkie członki mojego ciała są oddane na służbę Bogu, ku Jego Chwale. Złożyłem swoje ciało Bogu jako ofiarę czystą, świętą, doskonałą i Jemu przyjemną, dlatego nie ma we mnie miejsca dla diabła! Nie ma on nade mną żadnej mocy! Nie ma do mnie żadnego prawa! Jezus opieczętował mnie dla siebie przez swoją Krew. Zwyciężam szatana Krwią Baranka i słowem swojego świadectwa, które teraz z mocą wypowiadam! Ciało moje jest dla Pana, a Pan dla mojego ciała. Jestem nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie! Wszystko co stare minęło i wszystko we mnie stało się nowe! Jestem pobłogosławiony przez Ducha Świętego ku Chwale Boga Ojca! AMEN!

WYRZECZENIE SIĘ

DLATEGO wyrzekam się w imieniu Jezusa ducha śmierci, samobójstwa, odrzucenia, pustki, niemocy, słabości, lęków, przekleństwa, zwątpienia, niewiary, buntu, nieposłuszeństwa, zamętu, niepokoju, potępienia, oskarżeń, zabójstwa, nienawiści, kłamstwa.

 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa pożądania, perwersji, niemoralności, nieczystości, cudzołóstwa, masturbacji, pornografii i każdego grzechu seksualnego.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa czarnoksięstwa, magii, wróżb i udziału w innych praktykach okultystycznych.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkich bezbożnych związków i niemoralnych stosunków z innymi ludźmi.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa nienawiści, złości, urazów, zemsty, odwetu, braku przebaczenia i zgorzknienia.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkiego przywiązania do narkotyków, alkoholu lub innej substancji, od której jestem uzależniony.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa dumy, wyniosłości, arogancji, próżności, egoizmu, nieposłuszeństwa i buntu.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkiej zazdrości i pożądliwości.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkiego grzechu, braku wiary lub zwątpienia.
 • Wyrzekam się samolubności, koncentracji na sobie, użalania się na sobą, odrzucania samego siebie i wywyższania samego siebie.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkich niegodnych myśli.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkich bezbożnych przyrzeczeń, przymierzy i przysiąg składanych zarówno przeze mnie jak i przez moich przodków.
 • Niech w mojej wspólnocie (kościele) będzie głoszona Ewangelia w mocy Boga potwierdzona cudami i znakami!
 • Niech sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym przeniknie teraz moje życie (Rz14,17).
 • Niech Twoja Chwała będzie moją osłoną.
 • Uwolnij swoją moc w uzdrawianiu i wybawianiu (Łk 5,17).
 • Niech wszyscy wrogowie, którzy walczą o mnie z Barankiem, zostaną zniszczeni (Ap 17,14).
 • Uwolnij mnie od mojego wroga, od tych, którzy przewyższają mnie siłą (Ps 18,18).
 • Wiążę i wyrzucam w imieniu Jezusa wszystkie duchy zwodnicze, które próbują stanąć mi na drodze (1 Tm 4,1).
 • Niech płaszcz Mocy zawsze będzie ze mną (2 Krl 2,8).
 • Niech każdy bezbożny korzeń zostanie wycięty w imieniu Jezusa i usunięty z mojej rodziny.
 • Zgrom tych, którzy mnie atakują, spraw, aby uciekli (Iz 17,13).

PRZEŁAMYWANIE PRZEKLEŃSTW I UWOLNIENIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO

 • Jestem odkupiony od przekleństwa przez krew Jezusa (Ga 3,13).
 • Jestem potomstwem Abrahama, a jego błogosławieństwo przeszło na mnie (Ga 3,14) dlatego wybieram błogosławieństwo zamiast klątwy i życie zamiast śmierci (5 Moj 11,26).
 • Łamię i wyzwalam się w imieniu Jezusa z wszelkich przekleństw pokoleniowych i ich skutków wynikających z grzechów moich przodków.
 • Łamię w imieniu Jezusa wszystkie przekleństwa z obu stron mojej rodziny i wyzwalam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa przekleństwa czarów, wróżb i magii.
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa dumy, twardego karku, zatwardziałego serca i wyzwalam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa śmierci i zniszczenia i wyzwalam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa choroby i słabości i wyzwalam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa biedy, niedostatku i długów i wyzwalam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwo odrzucenia!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa schizofrenii, rozdwojenia jaźni i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa rozwodu i separacji i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa pożądliwości i perwersji i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa zamieszania i chorób umysłowych i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa bałwochwalstwa i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa powodujące wypadki i przedwczesną śmierć i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa wypowiedziane w moim kierunku, każde negatywne słowo wypowiedziane przez tych, którzy mają władzę nade mną. Uwalniam się od tych przekleństw, a złorzeczących błogosławię.
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa, które rzuciłem sam na siebie, wypowiadając złe słowa.
 • Łamię w imieniu Jezusa moc każdego kłamstwa, które zostało wypowiedziane nade mną przez moich rodziców, rodzeństwo i wszystkich, którzy mieli lub mają nade mną jakąkolwiek władzę
 • Łamię w imieniu Jezusa i wyrzekam się wszystkich kłamliwych myśli, słów, które „ słyszę” teraz w moim sercu na swój temat, że: jestem potępiony, że nic w życiu nie osiągnę, że jestem do niczego, że Bóg mnie odrzucił, że nie ma dla mnie zbawienia, że Bóg mnie nie kocha, że nie można mnie kochać takim jakim jestem, że szatan kieruje moim życiem, że nigdy nie będę wolny, szczęśliwy, spełniony w powołaniu, które Bóg dla mnie przygotował, że nie jestem warty miłości, że nikt mnie nie pokocha, że jestem …., że..( wymieniasz każde kłamstwo o sobie, w które uwierzyłeś ).
 • Wiążę i gromię w imieniu Jezusa wszelkie duchy, które mogłyby zakłócić, zachwiać i zdestabilizować rozwój mojej osobowości.
 • W imieniu Jezusa łamię wszelkie jarzmo, ciążące na moim karku i rozrywam wszelkie kajdany (Jr 30,8).
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa zniszczenia w mojej rodzinie.
 • Stoję w wyłomie i wznoszę mur (Ez 22,30).
 • Niech każdy wyłom w moim życiu zostanie naprawiony w imieniu Jezusa (Ne 4,7).
 • Usuwam w imieniu Jezusa wszelki ciężar, który nieprzyjaciel nałożył na moje życie.
 • Niech Twoje namaszczenie złamie nieprzyjacielskie jarzmo nałożone na mój kark, niech każdy powróz pęknie (Iz 10,27).
 • Niech każde jarzmo choroby zostanie zniszczone w imieniu Jezusa.
 • Niech każde jarzmo związania zostanie zniszczone w imieniu Jezusa (Ga 5,1).
 • Jezu, strąciłeś księcia tego świata i pokonałeś go (J 12,31).
 • Jezu, rozbroiłeś zwierzchności i wystawiłeś je na pokaz (Kol 2,15).
 • Gromię i wiążę duchy czarnoksięstwa, pożądliwości, uwiedzenia, zastraszenia, bałwochwalstwa i nierządu.
 • Gromię duchy fałszywego nauczania, fałszywego prorokowania, bałwochwalstwa i perwersji, związane z duchem Jezebel (Ap 2,20).
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie pokoleniowe klątwy dumy, buntu, pożądliwości, ubóstwa, czarów, bałwochwalstwa, śmierci, zniszczenia, klęski, choroby, ułomności, strachu i schizofrenii.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim pokoleniowym i dziedzicznym duchom, działającym poprzez klątwy w moim życiu: wiążę was i wyrzucam!
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom pożądliwości, perwersji, cudzołóstwa, nierządu, nieczystości i zdeprawowania, aby usunęły się z mojej seksualności.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom zranienia, odrzucenia, strachu, gniewu, złości, smutku, depresji, zniechęcenia, żalu, zgorzknienia i braku przebaczenia, aby usunęły się z moich emocji.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom zamieszania, zapominania, chorób umysłowych, rozdwojenia jaźni, bólu, dumy i wypierania z pamięci, aby usunęły się z mojego mózgu.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim przekleństwom schizofrenii, odrzucenia, alienacji, izolacji od Boga i innych ludzi, aby wyszły ze mnie.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom winy, wstydu i potępienia, aby usunęły się z mojego sumienia.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom dumy, uporu, nieposłuszeństwa, buntu, samowoli, egoizmu, samolubstwa i arogancji, aby usunęły się z mojej woli.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom czarów, magii, wróżbiarstwa i okultyzmu, aby wyszły ze mnie.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom działających w moim ciele, działającym w mojej głowie, w moich oczach, języku, ustach i gardle, aby wyszły ze mnie.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom zwątpienia, niewiary, herezji, błędu, zwodzenia aby ze mnie wyszły.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom słabości, skrywającym się w dowolnej części mojego życia i mojego ciała, aby ze mnie wyszły.
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie plany nieprzyjaciela, wymierzone w moje finanse.
 • Łamię w imieniu Jezusa wszystkie przekleństwa nędzy, długu i niepowodzenia finansowego.
 • Najpierw szukam królestwa niebieskiego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie mi dane (Mt 6,33).
 • Ty jesteś El Szaddaj, zapewniasz mi więcej, niż potrzebuję.
 • Dzięki Twojej łasce niczego mi nie zabraknie (Iz 48,15).

MODLITWY O UZDROWIENIE I ZDROWIE

 • Łamię w imieniu Jezusa wszystkie przekleństwa przedwczesnej śmierci i zniszczenia.
 • Czytam Słowo Pana, które przynosi zdrowie ciału (Prz 4,22).
 • Nakazuję każdemu organowi w moim ciele, aby funkcjonował tak, jak zaplanował to Bóg (Ps 139,14).
 • Niech każda infekcja, dręcząca moje ciało, zostanie wypalona ogniem Bożym.
 • Panie odnów moją młodość jak u orła (Ps 103,5).
 • Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana (Ps118,17).
 • Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony (Jr 17,14).
 • Strzeż duszy mojej i ocal mnie (Ps 25,20).
 • Wyzwól mnie Boże, pośpiesz mi z pomocą (Ps 70,1).
 • W sprawiedliwości swojej ocal mnie i ratuj (Ps 71,2).
 • Boże mój! Ratuj mnie z ręki bezbożnego (Ps 71,4).
 • Wybaw mnie od prześladowców moich (Ps 142,6).
 • Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku (Ps 119,134).
 • Ratuj Panie duszę moją od warg kłamliwych, od zdradliwego języka (Ps 120,2).
 • Ratuj mnie od nieprzyjaciół moich Panie, do Ciebie się uciekam (Ps 143,9).
 • Daj wybawienie mojemu życiu (Ps 44,5).
 • Przepędź ode mnie moje lęki (Ps 34,5).
 • Wyratuj mnie z mojego nieszczęścia (Ps 107,6).
 • Poślij Słowo swoje, aby wyratować mnie od zagłady (Ps 107,20).
 • Wzywam imienia Jezusa i jestem uratowany (Joel 2,32).
 • Uchroń duszę moja od śmierci, oczy moje od łez, nogi moje od upadku (Ps 116,8).
 • Twoja mądrość ratuje mnie (Prz 28,26).
 • Otrzymuję Twoje cudowne uwolnienie (Dn 6,28).
 • Niech anioł Pana rozproszy moich nieprzyjaciół (Ps 35,5).
 • Panie, wysłuchaj mojego wołania i wyślij swoich aniołów, aby mnie uratowali (4 Moj 20,16).
 • Uznaj mnie za godnego powołania i w mocy doprowadź do końca wszystkie moje dobre zamierzenia i dzieła wiary (2 Tes 1,11).

DZIĘKCZYNIENIE I UWIELBIENIE BOGU ZA DAR WOLNOŚCI

ks. Dominik Chmielewski SDB
Egzorcyzmy prywatne to modlitwy do indywidualnego odmawiania przez wszystkich wiernych, np. w chwilach pokus i dręczeń pochodzących od złego ducha. Nie można takich modlitw odmawiać nad innymi bez wskazania księdza i przygotowania.

Wsparcie

Zostań naszym Patronem

 Modlitwa na dzisiaj

Rozważania nt. Litanii Loretańskiej

Aktualności


 
zamknij

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.